Kontakt

PERFECT Niemotko i Biernacki Sp. j.
Szosa Baranowicka 60/2, Zaścianki
15-521 Białystok
NIP 542-10-16-917

tel (85) 74-18-356 oraz  (85) 74-18-185
tel./fax (85) 74-18-943

e-mail: perfect@perfect.bialystok.pl